Sohbet Girişi
Şifreniz yoksa boş bırakabilirsiniz.
FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Kapak Sözler

Kapak Sözler

Kapak Sözler

Merhaba en güzel vakitlerinizi bizimle geçirmek ister misiniz? Kapak Sözler sizler için hazır. Hemen giriş yap eğlenceli Sohbet ederken En güncel kapak yapacak sözleri paylaş.

Kaliteli olarak vakit geçirirken sınırsız müzik dinle. Tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekte olan https://www.yoksun.org sizler için aktif hemen katıl muhabbet yap.

Şu Konular ilginizi çeke bilir :


geÇEN ARKADAşlA KarŞıDaN KARşıyA geçecEğiz, SOnra dEdim Ki “AĞA ZAteN kArşıdaySaK nEDen kArŞıya GeÇiyoRUZ?” gEçMeDik, otUrduK buNU DüŞünÜyOrUz .
BIr AYaKkAbıNıN siYaHı vE BEYAZı araSıNDa kaLıP 2 SAAT DÜşündüKteN sOnRa, kırmıZıSıNı ALan caNLıYa KADın dEnir .
alManCa: WIederSehen İnGilIZCE: SEe yoU TüRKçe: tAMam CanıM KEndInE iyi BAK öPÜyoRuM OLDU hAdi hoşÇaKAL tamaM hADi GörüŞÜRüz TAmam HaDi olDu .
TelefOnu ŞarJa KOyDUM %100 beklErKeN BIDe bAKtıM ki %7 . EVlaDıNı kArtaL KApmıŞ faTMA GIrik GIbiYIm şU AN .
HEmşirE “KAn DEğERIniZ düŞük” dEYINCE uTAnıp BAşım Önde ODaDAN çıKtıM . fAKIRliK daMarLaRımA iŞlemiŞ RESMeN! KANımDA BIlE DeĞEr yOK .
hIÇbiR kAFeDe, lokAntAda, TeK kIşILik masA yoK . ToPluM BILe yÜZÜmüZe VuRuYoR YALnızlıĞımızı, YAZıKlAR OLSuN .
TEleFONuMun şARjı %1 oLDuĞuNda PRIZE KoŞArkEn kENDiMi haStAyı aciLe yetişTirmEYe ÇalıŞaN hEmŞiRE giBi HiSsediyOrum .
FINALlERDE; ÖNcE SORuYA bakaRım sOrU Mu DiyE . sOnra SORaNA BaKarıM aDaM Mı diYE . EN SOn DA bÜT tariHleRIne BAKaRıM YAKıN mı DiyE…
“İYY tIpim dEĞil” dEdiĞIn kIşIYe soNRAdaN aŞıK OlmaN, hayATıN sanA “aHAn dA AĞZıNa SıÇTıM iŞtE” Deme ŞEklIdiR .
TAkı tAKMa TÖRENLErINDe kIMIN Ne takTığıNı aKLıNdA TuTAN teyzEleRdeKI hAfıza güCÜ HIÇBiR ElEKTrOnIk ciHaZDa YOk .
HObILeRiNiZ? +YATmAk . foBILErInIz? +YAtaMaMak . En SevdiĞInIz sPor? +sıRT ÜStÜ yaTMAk . eN sEvDiğIniz AkTÖr? +EnGIN AltAn DÜZyaTan
baYiNiZden ıSraRLA IsteyinIZ ne LA . —abI GAZeTE VerIR misiN +HaYır, YAlVAr . —ABI kuLuN KöpEĞIN oLaYıM, ÇOLuĞUM çOCUğuM VAR .
KıSkAnan BiR kaDın, ,shERlOCk Holmes KADar aRAŞtırMAcı, aNGRY bIrdS kAdAR KıZGıN, tESTErE kADaR psIkOpaT oLaBilIR aMa CanDıR O Can .
nEdEN mi derS ÇaLıŞMıyorUM? çüNkü BanA biR şEYLeRi ZOrLA öĞRetMEye çaLıŞAn Bu DaYaTmAcı SiSTEMe KArŞı . şAka ŞakA haCı BeN sıKılıyOrUM Ya OnDan .

Kapak Sözler

Kapak Sözler

 

Seo Hizmeleri 195
Cevap bırakın